Vijesti

Objavljen Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A:

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva.

SKUPINA B:

  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 2.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna.

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 14.05.2020. godine na adresu: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Prijave se zaprimaju isključivo od 14. svibnja 2020. godine, a Javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2020. godine.

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za ovaj natječaj je Željko Bunjevac, dipl. oec., stručni voditelj za projekte, tel: +385 34 638 696, email: zeljko.bunjevac@panora.hr .

Skip to content