Vijesti

Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda (Croatian Youth Delegate to The United Nations).

Javni poziv objavljuje se s ciljem uključivanja aktivnih i perspektivnih mladih građana Republike Hrvatske u rad Opće skupštine UN-a, u skladu s Programom za mlade delegate te Rezolucijom UN-a o mladima, kako bi svojim idejama i jedinstvenim vizijama predstavljali interese mladih svoje države, te kroz suradnju i razmjenu informacija s delegatima drugih zemalja sudjelovali u donošenju odluka i političkih rješenja i pitanjima značajnima za mlade, na međunarodnoj razini.

Broj traženih delegata: 2 (jedan delegat ijedan zamjenik).

Trajanje mandata: 2 godine.

Uloga i zadaci mladog delegata:

 • Mladi delegat će sudjelovati u radu Opće skupštine UN-a, posebno u radu Trećeg odbora koji raspravlja o socijalnim, kulturnim i humanitarnim pitanjima, a kojom prilikom će se posebno osvrnuti na probleme mladih vezanih uz ove teme.
 • U fazi priprema za sjednice od delegata se očekuje da se detaljno upozna s radom Opće skupštine, posebno u području razvoja politika za mlade/rada s mladima, da prouči i razumije rezolucije i relevantna izvješća Opće skupštine, da u suradnji sa Središnjim državnim uredom, udrugama mladih i za mlade te organizacijama koje uključuju mlade, kroz posjete, razgovore i konzultacije, kao i razmjenu mišljenja i iskustva, oblikuje stav o nacionalnoj problematici mladih.
 • Mladi delegat sudjeluje na radnom dijelu diplomatske misije na način da aktivno prisustvuje na organiziranim sastancima i sjednicama, kao i na neformalnim pregovorima, održava govore o temama koje se razmatraju te piše izvješća.
 • Po povratku u Hrvatsku izvještava nadležne o rezultatima svog rada na međunarodnim sastancima UN- a, dijeli svoja iskustva s mladima, promiče ideje o razvoju mladih te ih potiče da aktivno sudjeluju u unapređenju svoje zajednice, slijedeći načela prihvaćena na međunarodnoj razini.

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Starost između 18-29 godina
 • Državljanstvo Republike Hrvatske
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Visoko razvijene komunikacijske vještine
 • Samostalnost u radu
 • Poznavanje zakonodavnog okvira u području mladih
 • Iskustvo rada u udrugama mladih i za mlade te aktivnog sudjelovanja na nacionalnim ili međunarodnim projektima vezanim uz mlade
 • Poznavanje rada Opće skupštine UN-a
 • Spremnost na dinamičan rad i putovanja.

 

Rok prijave je 18. kolovoza 2022. godine.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom mogu se poslati preporučeno, na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom na omotnici: NE OTVARATI: „MLADI UN DELEGAT 2022“.

Više informacija o Javnome pozivu možete pronaći na poveznici.

Skip to content