Vijesti

Obavijest regionalnim organizacijama vinara i vinogradara

Obavještavaju se sve regionalne organizacije vinara i vinogradara priznate u skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona o vinu („Narodne novine“ broj 32/2019) da podnesu zahtjev za potporu sukladno Pravilniku o provedbi programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine („Narodne novine“ broj 30/2024).

Pojedinu regionalnu organizaciju može se sufinancirati u iznosu od najviše 150.000,00 eura godišnje.

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivog troška.

Financijska sredstva za sufinanciranje rada Regionalnih organizacija:

  • iz de minimis potpora dodjeljuju se u najvećem iznosu od 66.361,50 eura godišnje po korisniku, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 2023/2831, 15. prosinca 2023.),
  • na temelju Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER) dodjeljuju se u najvećem iznosu od 83.638,50 eura po korisniku, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. prosinca 2022).

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz de minimis potpore su:

  • administrativni troškovi,
  • troškovi najma uredskog prostora,
  • režijski troškovi,
  • troškovi opremanja uredskog prostora,
  • troškovi kupnje informatičke opreme i tehnologije,
  • troškovi bruto plaća zaposlenih djelatnika.

 

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati sredstvima iz Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER) su:

  • organizacija natjecanja, sajmova i izložbi te sudjelovanje u njima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi: kotizacija, putni troškova i troškovi prijevoza proizvoda koji će biti obuhvaćeni promidžbenom mjerom, troškovi publikacija i internetskih stranica kojima se najavljuje događanje, troškovi najma izložbenih prostora i štandova te troškove njihova postavljanja i rastavljanja, troškovi simbolične nagrade u vrijednosti do 3.000 eura po nagradi i dobitniku.
  • publikacije s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi: troškovi publikacija u tiskanim i elektroničkim medijima, internetskih stranica te prostora u elektroničkim medijima, na radiju i na televiziji u cilju predstavljanja činjenica o korisnicima iz određene regije ili korisnicima koji proizvode određeni poljoprivredni proizvod, pod uvjetom da su te činjenice neutralne i da svi dotični korisnici imaju jednake mogućnosti zastupljenosti u publikaciji, troškove širenja znanstvenih spoznaja i činjenica: sustavima kvalitete iz članka 20. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 otvorenima za poljoprivredne proizvode iz drugih država članica i trećih zemalja, generičkim poljoprivrednim proizvodima te njihovim nutritivnim koristima i predloženim namjenama.

 

Rok podnošenja zahtjeva za potporu je 15. travnja 2024. godine.

Zahtjev za potporu dostavlja se na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom „Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara“.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content