Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

21 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Predmet natječaja

Program otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga kroz koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije.

Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave:

 • povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta,
 • usvajanjem naprednih tehnologija,
 • promicanjem obnovljive energije,
 • prilagodbom klimatskim promjenama i
 • jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti.

 

Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. Za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

Otvoreni prioriteti:

 • Prioritetna os 1 – Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava,
 • Prioritetna os 2 – Zelenija dunavska regija – 35 milijuna eura EU sredstava,
 • Prioritetna os 3 – Uključivija dunavska regija – 26 milijuna eura EU sredstava,
 • Prioritetna os 4 – Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava.

 

Poziv je organiziran u dva koraka:

 • „Prvi korak“ od prijavitelja traži dostavu Iskaza interesa (Expression of Interest) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost i
 • „Drugi korak“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

 

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijskih partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja.

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela,
 • Privatne institucije (profitne i neprofitne),
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

 

Sve informacije i relevantna dokumentacija dostupna je na web stranicama Zajedničkog tajništva, a aktualne informacije također se mogu pronaći na programskim društvenim platformama Linkedin i Facebook. Platforma za traženje partnera je dostupna putem programske Linkedin grupe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima prvog poziva, a točno vrijeme i modalitet održavanja bit će uskoro objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content