Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Opis savjetovanja: Programom državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za […]