Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu vrtići, osnovne i srednje škole i centri za odgoj i obrazovanje, a korisnici ovoga programa su djeca od tri godine i učenici od šest do 18 godina

Rok za prijavu

6 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

Predmet natječaja

Svrha Programa je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Cilj Programa je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Program omogućuje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihova kreativnog obrazovanja, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program upoznaje djecu i mlade s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje:

 • izvedbene umjetnosti;
 • vizualnu umjetnost;
 • filmsku umjetnost;
 • književnost;
 • kulturnu baštinu, sve inovativne kulturne prakse.

 

Korisnici Programa su:

 • djeca od 3 do 6 godina;
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ i COO;
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ i COO;
 • učenici srednjih škola.

 

Ključni kriteriji za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole;
 • prometno slabije povezani vrtići i škole;
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice;
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

 

Ključni kriteriji za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u sklopu „Ruksaka“ su:

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije;
 • održivost programa u smislu daljnjeg širenja u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.

 

Aktivnosti Programa su:

 • analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama;
 • izbor 62 kulturna i umjetnička programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: izvedbene umjetnosti, vizualna umjetnost, književnost, kulturna baština i programi studenata umjetničkih akademija;
 • priprema i provedba do 200 događaja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi: u vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama te centima za odgoj i obrazovanje;
 • godišnja evaluacija uspješnosti provedbe programa i preporuke za poboljšanja.

 

Planirana financijska sredstva iznose 265.445,62 eura/2.000.000,00 kn godišnje.

Zainteresirani vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje ispunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju poslati na adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 6. veljače 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content