Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za prijam suradnika za projekte, vježbenika u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA: 112-03/22-01/3, URBROJ: 2177-1-14-02/1-22-1, od 22. prosinca 2022.) zaposlit će se Bruno Benčić. Temeljem Natječaja za prijam referenta u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 2177-1-14-02/1-22-1, od 22. prosinca 2022.) zaposlit će se Matias Buće. Temeljem Natječaja […]