Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

Rok za prijavu

8 kolovoza, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“

Predmet natječaja

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR, a osigurava se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru NPOO. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 95.561,00 EUR, a najviši iznosi 4.778.021,00 EUR.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Osnovne kategorije ulaganja: Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić); Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom); Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje); Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje; Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene; Adaptacija i opremanje postojećih prostora.
  • Promidžba i vidljivost.
  • Upravljanje projektom i administracija.

 

Prihvatljive kategorije troškova u okviru ovog Poziva su:

  • troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije;
  • troškovi upravljanja projektom, pripreme i objave dokumentacije za nadmetanja, provedbu javne nabave;
  • troškovi izgradnje/dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije/adaptacije javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
  • trošak opremanja prostora javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
  • troškovi stručnog nadzora građenja, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
  • troškovi promidžbe i vidljivosti.

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8. kolovoza 2023. godine do 23.59 sati.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eNPOO.

Objavljeni natječaj

Skip to content