Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), obrt, ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetnička organizacija, djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Rok za prijavu

29 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini za sljedeća područja:

 • Izvedbene umjetnosti;
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost;
 • Vizualne umjetnosti;
 • Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).

 

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka.

Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i ponovno promišljajući nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije. Dobre prakse koje su osmišljene u pandemijskim uvjetima, naročito one vezane za sferu digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja i njihovog posredovanja publici koja je razvila nove navike sudjelovanja, treba zadržati i kreativno prilagoditi redovnom/ranijem načinu rada.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak). Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna.

Pravo prijave imaju gospodarski subjekti koji djeluju u sljedećim područjima:

 • izvedbene umjetnosti;
 • književno-nakladnička i knjižarska djelatnost;
 • vizualne umjetnosti;
 • audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).

 

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti);
 • obrt;
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti);
 • umjetnička organizacija;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi*:

 • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike;
 • zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici);
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.);
 • nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,

 

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Isti poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.

Rok za prijavu na Javni poziv traje od 29. lipnja do 29. srpnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content