Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško-slavonske županije, a stekle su rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2021. godinu (nakon 14. listopada 2021. godine) kao i pravne/fizičke osobe koje su stekle rješenja za pružanje usluga smještaja u 2022. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Rok za prijavu

30 studenoga, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije

Predmet natječaja

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško- slavonske županije u 2022. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško-slavonske županije, a stekle su rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2021. godinu (nakon 14. listopada 2021. godine) kao i pravne/fizičke osobe koje su stekle rješenja za pružanje usluga smještaja u 2022. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske za 2022. godinu.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 2.500,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 500,00 kuna po turističkom ležaju.

Požeško-slavonska županija će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

  • otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Požeško-slavonske županije,
  • prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) uz dokaz rješenja Požeško- slavonske županije,
  • prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica (rekategorizacija).

 

Potpora će se dodjeljivati:

  • skupina hoteli (minimalno 2 zvjezdice),
  • skupina kampovi (minimalno 2 zvjezdice ili kamp odmorište visoke razine pružanja usluge),
  • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 2 sunca),

 

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir subjekti/korisnici potpore koji su ostvarili uvjete za dodjelu potpore u 2022. godini zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34 000 Požega s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini, NE OTVARAJ“.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se podnositi do 30. studenog 2022. godine ili do utroška planiranih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije.

Više informacija o Javnome pozivu možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content