Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Redoviti studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

9 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv  za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv  za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023., u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

STEM studijskim programima smatraju se:

  • studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.

 

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju:

  • redoviti studenti hrvatski državljani,
  • redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te
  • redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,
  • koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

 

Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju i sljedeće uvjete: 

  • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju,
  • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini,
  • koji prvi put upisuju višu godinu studija.

 

Državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze utvrđene studijskim programom za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira.

Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:

  •  4.520,70 HRK/600 EUR za STEM nastavničke studijske programe,
  • 2.260,35 HRK/300 EUR za ostale STEM studijske programe.

 

Obrazac prijave podnosi se isključivo u elektroničkom obliku. Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. Student/ica pristupa prijavi nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Prijave na Javni poziv podnose do 9. studenoga 2022. do 12.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content