Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 152/14).

Rok za prijavu

6 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen drugi Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Predmet natječaja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo drugi Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu temeljem Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i sporta za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 kroz nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 152/14).

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,
 • drugi prihvatljivi troškovi (turistička pristojba, članarine HGK, HOK, i sl.)

 

Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije.

Jednom korisniku  može se odobriti, temeljem Javnog poziva, samo jedna potpora.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje zaključno s datumom 6. rujna 2021. godine do 24,00 sata.

Objavljeni natječaj

Skip to content