Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini. Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2020.-2022. godine. Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti: – udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i – udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda). Prijedlozi će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima: – upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Poziva, – upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom: – obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu, – obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi, – obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu, – obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju, – sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, – druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata. Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kuna. Prijedlozi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za razmatranje prijedloga obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini, s naznakom „Javni poziv za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2020. godini“, 10 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Rok za prijavu na Poziv je 30 dana, zaključno s 20. ožujka 2020. godine.

Rok za prijavu

20 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content