Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Predmet natječaja

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

U sklopu ovoga poziva sufinanciranje projekata od prijavitelja i/ili partnera je obvezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 158/13), kako slijedi: -5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH;- 8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH;-15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH;-20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH.

Okvirni maksimalni iznosi:
1.Do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) osim gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.;
2.Do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeku, Split, Veliku Goricu kao osnivače osnovnih i srednjih škola;
3.Do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content