Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

1 prosinca, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu

Predmet natječaja

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

IPA – I. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europska teritorijalna suradnja
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Erasmus +
Sedmi okvirni program (FP7)
Obzor 2020
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
Višekorisnička IPA
Kreativna Europa
Program o pravima, jednakosti i građanstvu
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

Objavljeni natječaj

Skip to content