Vijesti

Natječaj za zapošljavanje – obavijest

Zbog otežanog načina dobivanja Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, svi kandidati na Natječaj za zapošljavanje (KLASA: 112-03/20-01/1, URBROJ:  2177/1-09-02/1-20-1 od 12. ožujka 2020.) mogu svoje prijave dostaviti do roka slanja zamolbi i bez dostavljanja Uvjerenja te će naknadno biti pozvati da iste dostave putem e.maila rkrpsz@panora.hr. Važno je da Uvjerenja zatraže do roka zaključenja Natječaja na način kako je propisano Odlukom suda

Skip to content