Vijesti

Natječaj za zapošljavanje – obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam suradnika za projekte u području infrastrukture u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA: 112-03/20-01/3, URBROJ: 2177/1-09-02/1-20-1, od 10. studenog 2020.), objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:

Testiranje će se održati u srijedu 25.11.2020. godine u 8,00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega

Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidatom na javni natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. *

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti.
Pisani dio sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske).
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja građevine (Zakon o gradnji) i iz područja provedbe EU projekata.

Na intervjuu se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

Za svaki dio (opći i posebni) pisane provjere znanja dodjeljuju se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) koji će se održati isti dan (o vremenu i mjestu kandidati će biti obaviješteni na pisanom testiranju). Na intervju se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

* Podaci o osobama koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja:

I.P.           1983.
I.LJ.          1988.
M.J.V.      1986.
N.R.         1994.
T.P.          1992.
Ž.F.          1988.
Ž.Š.          1983.

Skip to content