Vijesti

Natječaj za zapošljavanje – Obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam Suradnika za projekte u području infrastrukture u Odjel za pripremu i provedbu projekata (KLASA: 112-03/23-01/1, URBROJ: 2177-1-14-02/1-23-1 od 04. svibnja 2023.) objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:

Testiranje će se održati u srijedu 24.05.2023. godine u 8,00 sati
u Maloj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega

Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidatom na javni natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. *

Na općem dijelu provjeravat će se znanje iz ustrojstva državne vlasti u RH (Ustav Republike Hrvatske, Glava IV. Ustrojstvo državne vlasti) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske).
Na posebnom dijelu provjeravat će se znanje iz područja graditeljstva (Zakon o gradnji) i iz područja provedbe EU projekata (SAFU priručnik za korisnike: https://www.panora.hr/wp-content/uploads/2022/12/SAFUprirucnik2.pdf)
Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) koji će se održati isti dan (o vremenu i mjestu kandidati će biti obaviješteni na pisanom testiranju). Na intervju se utvrđuju znanja, sposobnosti, interesi te motivacija kandidata.

* Podaci o osobama koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja:

G.K. 1991.

Skip to content