Vijesti

Najava natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je da je u tijeku priprema novog natječaja za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ čija je svrha dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima (zlatna žutica)  kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 5.2.1 su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi su projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda/katastrofalnih događaja koji su nastali od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Prihvatljiva su ulaganja u kojima uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika iznosi najmanje 30%.

Očekivani iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom Natječaju će iznositi 5 milijuna eura.

Prihvatljivi troškovi:

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
  • nabava domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja;
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla.
  • Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova.

 

Raspisivanje natječaja predviđeno je u siječnju 2024. godine, a podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u u veljači 2024. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Skip to content