Vijesti

Najava drugog poziva za prijavu projektnih prijedloga u okviru Programa Interreg Danube

Europska komisija najavljuje Program za dunavsku regiju, a drugi Poziv za dostavu prijedloga otvara se 2. listopada 2023. godine. Ovaj poziv za dostavu prijedloga u jednom koraku zahtijevat će od podnositelja zahtjeva da pripreme i dostave potpuni prijavni obrazac putem interneta putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje – Jems.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i drugi relevantni dionici iz dunavske regije.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno tri financijska projektna partnera iz tri različite zemlje programskog područja. Odgovornosti u partnerstvu su po principu vodećeg partnera (obavezno iz zemlje članice EU), a vodeći partner mogu biti: lokalna, regionalna i nacionalna javna tijela; međunarodne organizacije; privatna neprofitna tijela.

Projekti prijavljeni u okviru drugog poziva trebali bi se fokusirati na jedan od sljedećih specifičnih ciljeva:

  • SO 1.1 Istraživanje i inovacije
  • SO 1.2 Vještine za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
  • SO 2.1 Obnovljiva energija
  • SO 2.2 Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa
  • SO 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama
  • SO 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznolikosti
  • SO 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju
  • SO 3.2 Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje
  • SO 3.3 Kultura i održivi turizam
  • SO 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

 

Vrijednost ovog poziva iznosi 55.051.854,53 eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata 36 mjeseci.

Detaljne informacije i obrazac za prijavu bit će dostupni na stranici programa od datuma otvaranja poziva, 2. listopada 2023. godine.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. veljače 2024. godine.

Skip to content