Vijesti

MJERE POMOĆI HRVATSKOM GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Ažurirano: 1.6.2020.

Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije Vas poziva da pratite mjere pomoći hrvatskom gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Novosti, promjene i korisni likovi vezano uz mjere biti će pravovremeno ažurirani na ovoj web stranici.

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za pomoć i savjetovanje oko mjera je Željko Bunjevac, dipl. oec., stručni voditelj za projekte, tel: +385 34 638 696, email: zeljko.bunjevac@panora.hr.

Na sjednici održanoj 17.3.2020., Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa. Radi se o ukupno 63 mjere koje obuhvaćaju gotovo sve gospodarske resore Vlade s glavnim ciljem očuvanja radnih mjesta te isplate plaća.

Novosti vezane uz drugi paket pomoći gospodarstvu (1.4.2020.) možete pronaći ovdje.

U nastavku su navedene mjere po pojedinim ministarstvima te linkovi na važne promjene i obavijesti:


I. MINISTARSTVO FINANCIJA

21.4.2020.

Odgoda i plaćanje PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti. info (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)

8.4.2020.

 • Odgoda predaje financijskih izvještaja info (Izvor: Hvratska udruga poslodavaca)

1.4.2020.

 • Tvrtke koje ostvaruju manje od 7,5 milijuna kuna prihoda – to je 93% poduzeća, a imaju pad prihoda veći od 50 posto, oslobađaju se potpuno od porezne obveze (porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi).
 • One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna, dakle onih 7 posto velikih, oslobađaju se porezne obveze proporcionalno s padom prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj. Ista je logika za one od 20 do 50 posto, dakle odgoda, obročna, beskamatna otplata, a od 50 do 100 platit će proporcionalno.

Detalje o korištenju pojedinih mjera možete pronaći ovdje.

17.3.2020. Mjere

 • Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.
 • Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 • Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
 • Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.
 • Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

 • Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.
 • Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.
 • Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

II. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 • Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.
 • Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

III. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

29.5.2020.

Izmjena kriterija potpore HZZ-a za mjesece SVIBANJ i LIPANJ

Više informacija pronađite na poveznici [article_files src=”1590994895izmjena_kriterija_hzz.docx>Preuzmi datoteku

 

6.5.2020.

 • Prošireni uvjeti za ostvarivanje potpore za sezonske djelatnosti – Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020.g., uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora će se odobravati za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine. Više informacija ovdje.

23.4.2020.

 • Obvezna dopuna zahtjeva u HZZ aplikaciji. Više informacija ovdje (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)

7.4.2020.

 • Izmjena kriterija – povratak na zaposlenje info (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)

6.4.2020.

 • Uputa o zaštićenim računima za blokirane poslodavce info (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)

2.4.2020.

 • U drugom paketu mjera potpora za očuvanje radnih mjesta povećana je na 4.000,00 Kn. Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

17.3.2020.

 • Dodatne informacije o potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) kao i online predaju zahtjeva možete pronaći ovdje

17.3.2020. Mjere

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Produženje trajanja mjere stalni sezonac.
 • Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.
 • Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 • Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

IV. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

5.5.2020.

Obavijest poduzetnicima kako su prijave za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva zaključene. Dodatne informacije kao i dostupne postojeće programe financiranja možete pronaći ovdje.

30.4.2020.

Usvojen novi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020. u kojemu se nalazi 10 mjera optimizacije i digitalizacije administrativnih postupaka koji najviše opterećuju poslovne subjekte.

 1. Optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja
 2. Digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja
 3. Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
 4. Digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad
 5. Uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada
 6. Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada (rad u prostoru koji nije prostor poslodavca ili rad kod kuće) za male rizike
 7. Digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe
 8. Uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova
 9. Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije
 10. Uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik

28.4.2020.

Obavijest za poduzetnike – Registracija na portalu MJERE

Mole se podnositelji zahtjeva za obrtna sredstva i/ili jamstvo za kredit putem poslovnih banaka da dodatno naprave registraciju na portalu MJERE Financijske agencije info (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)

1.4.2020.

 • Dodatne informacije o načinima i mogućnostima prijave za ESIF zajmove HAMAG-BICRO-a možete pronaći ovdje. 
 • Kontakt telefoni za sve opće informacije i infomacije o financijskim instrumentima, kao i dodatna elektronička pošta na koju je moguće slati zahtjeve nalaze se ovdje

17.3.2020. Mjere

 • Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.
 • Mogućnost interventnog otkupa viškova u:

• stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
• ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
• voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).
Interventna nabava:
• dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
• ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.

 • Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.
 • Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).
 • Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

V. MINISTARSTVO TURIZMA

2.4.2020.

 • Dodatne informacije o načinima prijave za mjere Ministarstva turizma možete pronaći ovdje.

17.3.2020. Mjere

 • Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.
 • Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).
 • Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.
 • Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.
 • Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

VI. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

29.5.2020.

Novi financijski instrument – Obrtna sredstva za ruralni razvoj info.

7.4.2020.

 • Izdavanje propusnica za OPG i sezonske radnike info (Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca)
 • Uspostavljena kreditna linija za pomoć poljoprivrednicima info.
 • Nove mjere Ministarstva poljoprivrede možete pronaći ovdje.

17.3.2020. Mjere

 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i potpora male vrijednosti).
 • Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture.
 • Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz potpore male vrijednosti 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.
 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

VII. MINISTARSTVO KULTURE

5.5.2020.

Europska komisija najavila je pokretanje namjenske platforme Creatives Unite kako bi se umjetnicima, izvođačima i drugim dionicima u kulturnom i kreativnom sektoru omogućio pristup informacijama i potencijalnim mjerama tijekom trenutne krize uzrokovane COVID-19 pandemijom. Više informacije možete pronaći ovdje.

17.3.2020. Mjere

 • Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.
 • Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.
 • Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.
 • Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.
 • Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 • Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

VIII. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

17.3.2020. Mjere

 • Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.
 • Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.
 • Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).
 • Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.
 • Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.
 • Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.
 • Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
 • Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

 

Skip to content