Vijesti

Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj

U okviru fi-compass platforme za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) koju pruža Europska komisija (EK) u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom (EIB), a temeljem dobrih rezultata provedbe financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. (PRR), predstavljena je zasebna studija slučaja o Mikro i Malim zajmovima za ruralni razvoj koji se provode u Republici Hrvatskoj.

Predmetni financijski instrumenti u formi zajmova namijenjeni su financiranju projekata prihvatljivih krajnjih primatelja u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva, a mandat za njihovu provedbu povjeren je HAMAG-BICRO-u. Od početnog uvođenja ove nove mogućnosti financiranja 2018. godine, pokazalo se kako je riječ o perspektivnom i vrlo dobro prihvaćenom obliku potpore. Potencijalni krajnji primatelji kojima su ovi financijski instrumenti i namijenjeni, prepoznali su atraktivnost značajki poput raspona visine iznosa zajma (1.000- 100.000 EUR) kao i kamatnih stopa (0,1 – 0,5 %), ali i drugih pogodnosti (brzina obrade zahtjeva, mogućnost financiranja rabljene opreme i mehanizacije, živih životinja i/ili obrtnih sredstava u svrhu održavanja likvidnosti poslovanja narušene pandemijom COVID-19).

Sve navedeno utjecalo je da Ministarstvo poljoprivrede u više navrata poveća alokaciju sredstava iz PRR kako bi se omogućilo dostatno financiranje održivih projekata. Tako je, od početne alokacije u iznosu 17,6 mil. EUR prilikom pokretanja ovih financijskih instrumenata, ista sada dosegla iznos od 86,1 mil. EUR, što predstavlja povećanje od čak 389%!

Dodatno vrijedi istaknuti kako su financijski instrumenti uspostavljeni u sklopu PRR među najuspješnijima u EU (prema posljednjem izvješću EK za 2020. godinu nalaze se na 2. mjestu iza Poljske, dok su godinu ranije zauzimali 1. mjesto među svim zemljama članicama EU).

Studija slučaja predstavljena je zainteresiranoj javnosti na mrežnim stranicama fi-compassa, odnosno u fizičkom obliku sudionicima konferencije pod nazivom „Access to finance for smaller farms in the EU“ koja je održana 17. svibnja 2022. godine u Bruxellesu. U okviru navedene konferencije predstavnici Ministarstva poljoprivrede i HAMAG-BICRO-a imali su priliku prezentirati identificirane potrebe za financiranjem hrvatskih poljoprivrednika te ulogu financijskih instrumenata, odnosno provedbu Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Skip to content