Vijesti

Javni poziv za sudjelovanje u prijavi na Open Data Hackathon u okviru projekta ODEON

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za sudjelovanje u dvodnevnom natjecanju Open Data Hackathon u okviru projekta ODEON koje će se održati 26. i 27. rujna 2020. godine u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER), Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

Cilj hackathona je pružiti praktičnu podršku mladim inovatorima i startup tvrtkama  kako bi uz pomoć mentora unaprijedili svoje ideje, razvili rješenja i dobili pristup OPEN DATA startup zajednici kao priliku da predstave svoje projekte pred investitorima i potencijalnim strateškim partnerima u sklopu ODEON projekta te na konferenciji LEAP Summit u listopadu 2020. godine.

Inovativna rješenja razvijena u sklopu Open Data Hackathona moraju promicati korištenje otvorenih podataka iz javnog sektora, posebno onih koji se objavljuju na nacionalnim/regionalnim portalima otvorenih podataka iz sljedeća četiri tematska područja: promet i mobilnost, zdravlje i kvaliteta života, okoliš i energija te pametni turizam. Rješenja će se razvijati pomoću otvorenih podataka, mobilnih aplikacija, umjetne inteligencije, povezivanja uređaja putem interneta (Internet of things), big data, blockchaina i slično.

Sudjelovanjem u hackathonu odabrani sudionici će:

 • usvojiti dodatna znanja i vještine potrebne za uspješnu izradu poslovnih rješenja korištenjem otvorenih podataka;
 • koristiti napredne tehnologije uz podršku mentora;
 • javno predstaviti svoj projekt pred potencijalnim investitorima i strateškim partnerima ODEON projekta;
 • imati mogućnost osvojiti razne nagrade.

Poziv i informacije sadržane u Javnom pozivu i Pravilniku pružaju smjernice o načinu podnošenja prijava, navodeći kriterije i pravila podnošenja prijave i njihova odabira.

TEME HACKATHONA:

1. Tema – Zdravlje i kvaliteta života

Izazovi:

 • starenje populacije, ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i preventivno jačanje imuniteta;
 • vodeće nezarazne i zarazne bolesti;
 • jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima (s novonastalim zdravstvenim potrebama);
 • jačanje javnozdravstvenog kapaciteta, jačanje nadzora i spremnosti na odgovor u slučaju incidenata i katastrofa.

2. Tema – Promet i mobilnost

Izazovi:

 • razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i “pametnijeg” transportnog sustava od kojeg će imati koristi svi građani, u skladu sa standardima zaštite okoliša;
 • smanjiti utjecaj štetnih posljedica prometa na klimu i okoliš poboljšanjem učinkovitosti u korištenju prirodnih resursa i smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima;
 • veća mobilnost, manje gužve, veća sigurnost, s ciljem pomirbe rastuće potrebe mobilnosti s poboljšanom prometnom fluidnosti kroz inovativna rješenja za bolji, uključivi i siguran transportni sustav.

Fokus aktivnosti usmjerit će se  na smanjenje gužve, povećanje dostupnosti te prilagođavanje potrebama korisnika promicanjem integriranog pristupa prometu od vrata do vrata kako bi se poboljšala intermodalnost i raspoređivanje pametnog planiranja i upravljanja rješenjima u svrhu smanjenja prometnih nesreća i postizanju veće sigurnosti.

3. Tema – Okoliš i energija

Izazovi:

 • suočavanje i prilagodba klimatskim promjenama s ciljem poboljšanja razumijevanja klimatskih promjena te pouzdane klimatske projekcije; procjena učinaka i ranjivosti te razvoj inovativnih isplativih mjera prilagodbe i prevencije rizika;
 • održivo upravljanje prirodnim resursima i ekosustavima s ciljem poboljšanja razumijevanja funkcioniranja ekosustava, njihove interakcije s društvenim sustavima i njihove uloge u održavanju ekonomske i ljudske dobrobiti te osiguravanje znanja i alata za učinkovito donošenje odluka i javni angažman;
 • osiguravanje održive zalihe neenergetskih i nepoljoprivrednih sirovina s ciljem jačanja znanja i spoznaja o sirovinama; promidžba održivih zaliha i korištenja sirovina; pronalazak alternativnih rješenja za kritične sirovine; poboljšanje društvene osviještenosti i vještina vezanih za sirovine;
 • omogućavanje tranzicije prema zelenoj ekonomiji kroz eko-inovacije s ciljem poticanja svih oblika eko-inovacija koje omogućuju tranziciju prema zelenoj ekonomiji;
 • razvoj razumljivih i održivih informacijskih sustava te sustava promatranja vezanih za okoliš, s ciljem isporuke dugoročnih podataka i informacija potrebnih za suočavanje s ovim društvenim izazovom.

4. Tema – Pametni turizam

Izazovi:

 • potaknuti inovativna i uključiva rješenja za održiv i dostupan turizam;
 • popularizirati digitalni pametni turizam;
 • naglasiti ulogu kulturnog nasljeđa te  i kulturnih i stvaralačkih industrija kao turističkih dobara;
 • poboljšati informiranost o rasponu turističkih proizvoda i usluga vezanih uz područja održivog turizma, pristupačnog turizma, turizma za starije osobe i turizma izvan sezone.

Faze natjecanja:            

 • prikupljanje projektnih ideja dostavljenih temeljem Javnog poziva;
 • kratki online intervju;
 • podjela po timovima u slučaju prijave pojedinaca;
 • online edukacija za prijavitelje;
 • online pripremni sastanak s prijaviteljima i spajanje s mentorom;
 • dvodnevno natjecanje;
 • odabir 6 pobjednika od strane evaluacijskog odbora;
 • demo dan i priprema za LEAP Summit;
 • putovanje u Bruxelles i predstavljanje projekta pred potencijalnim investitorima (ovisno o epidemiološkim preporukama).

Prijaviti se mogu timovi / studenti / inovativni pojedinci / startup tvrtke sa sljedećim ambicijama:

 • naučiti kako testirati svoju ideju od uspješnih stručnjaka u području razvoja poslovanja, poduzetnika i influencera;
 • doraditi i razvijati svoju ideju s kojom mogu uspjeti na tržištu uz korištenje otvorenih podataka;
 • promovirati svoju ideju / rješenja u području otvorenih podataka na ODEON platformi i MED regijama;
 • inspirirati se sjajnim idejama, znanjem i ljudima te naučiti što je potrebno za stvaranje uspješnog proizvoda.

Tvrtke koje se prijavljuju moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • trgovačka društva moraju biti registrirana na području Republike Hrvatske, ne duže od godine dana od dana objave poziva iz kategorije mikro ili malog poduzetnika, sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. “Definicija MSP-ova” Uredbe 651/2014;
 • moraju imati podmirena javna davanja i podmirene obveze prema Republici Hrvatskoj.

Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te u cijelosti prihvaća sva pravila i odredbe Poziva.

Suštinski cilj događanja je stvoriti idejni dizajn nekog informacijskog rješenja ili razviti ideju za rješenje temeljeno na informacijama koje će omogućiti bolju promociju i vizualizaciju otvorenih podataka u gospodarstvu i poduzetništvu.

Prijava mora sadržavati:

 • pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni online obrazac za prijavu, dostupan na poveznici PRIJAVA;
 • rok za podnošenje prijava traje od 26. kolovoza 2020. do 18. rujna 2020. u 24:00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici https://hamagbicro.hr/medunarodna-suradnja/odeon/open-data-hackathon/.

Šest najbolje rangiranih natjecatelja dužni su na zahtjev dostaviti potpisane i ovjerene izjave te nastaviti sudjelovati u ostalim projektnim aktivnostima (Demo dan, LEAP Summit, predstavljanje projekta u Burxellesu, aktivno povezivanje sa sudionicima iz drugih zemalja).

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna Poziva. Eventualne izmjene i dopune objavit će se na mrežnim stranicama https://hamagbicro.hr/ te će svi sudionici natjecanja biti pravodobno obaviješteni o svim promjenama.

Članovi evaluacijskog tima te druge osobe uključene u ovaj projekt sve će informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

Kontakt e-mail za dostavu dodatne dokumentacije: 

 • odeon@hamagbicro.hr i  
 • edukana.veirana@gmail.com

Pristigle prijave, kao i grupiranje po timovima u slučaju pojedinačnih prijava bit će objavljene 21. rujna 2020. godine na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Skip to content