Vijesti

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstva kapitalne pomoći

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenaj, planira aktivnost Unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva s ciljem poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na područuj jedinica lokalne samouprave.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonjeti boljeme obavljanju odrešenih komunalnih djelatnosti i pružanju komunalnih usluga, a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području JLS.

Kapitalna pomoć odnosi se na financiranje:

1. izrade projektne i druge dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrasturkture, te izvođenej većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture,

2. izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne i infrastrukture te uređenej javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima,

3. nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te naava druge komunalne opreme za javne površine

Maksimalni iznos kapitalne pomoći iznosi 350.000,00 kuna 

Rok za predaju zahtjeva temeljem ove Odluke je 20.svibnja 2016. godine

Obrazac za prijavu kao i sve infomacije možete pronaći na linku: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=4716

 

Skip to content