Vijesti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

Župan Požeško-slavonski objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini.

Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije.

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta

Kupovina valjane suprasne nazimice Crne slavonske svinje ili testiranog  nerasta Crne slavonske svinje.Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja ili do max 1.300,00 kn/kom odnosno do najviše 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada

Potpora će se odobriti uzgajivaču Crnih slavonskih svinja koji je iz uzgoja na vlastitom gospodarstvu ostavio rasplodni podmladak  Crne slavonske svinje pod uzgojno selekcijskim nadzorom na sva grla koja su umatičena od 01.01.2017.  Potpora će se odobriti korisniku za sav rasplodni pomladak crne slavonske svinje i to s 1.000,00 kn za žensku umatičenu krmaču i /ili umatičenog nerasta. Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine za ovu mjeru iznosi 10.000,00 kn.

MJERA 2: Pogram edukacije, stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama

Pokriće dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i predstavljanje na tuzemnim sajmovima .  .Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka , ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje.MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite

Subvencija kamata na kredite poslovnih banaka koji su namijenjeni za :

  • sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja radno intenzivnih kultura ,

  • bioplinska postrojenja, biomasa za sušenje duhana,solarni paneli

  • sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenikaza proizvodnja povrća i cvijeća ,

  • osnovna i obrtna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju,

  • legalizacija poljoprivredno/gospodarskih objekata

Iznos potpore: do 3,0 postotna poena godišnje kamate na poduzetnički kredit. Subvencionira se samo redovna kamata koja je od strane korisnika uplaćena na račun poslovne banke .

MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede

Sufinancirat će se aktivnosti koje nisu obuhvaćene nekom od postojećih mjera iz ovog Javnog poziva,a koje pridonose konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva ( nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava i postavljanje zaštitne ograde, nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa ,….) Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka , ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2017.godine.

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/112-dodjela-potpora-u-poljoprivredi.html

 

 

 

 

 

Skip to content