Vijesti

Europska komisija odobrila hrvatski program državnih potpora od oko 202 milijuna eura za potporu poduzećima u sportskom i turističkom sektoru pogođenima pandemijom koronavirusa

Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore, s osnovnom svrhom pomoći tvrtkama koje ispunjavaju uvjete da dobiju pristup likvidnosti kako bi očuvala kontinuitet svoje gospodarske aktivnosti. Potpora će se dodijeliti u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja i subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove.

Potpora u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i zajmove za ulaganja ne premašuje 800 000 eura, a odnosi se na nove zajmove s dospijećem od najviše šest godina. Također, pokriće jamstva ograničeno je na 90 % glavnice zajma ili na 35 % ako je riječ o jamstvima za pokrivanje gubitaka u portfelju duga. Predviđena je minimalna nadoknada jamstva. Program sadržava i adekvatne zaštitne mjere kako bi banke ili druge financijske institucije potporu doista usmjerile prema korisnicima kojima je potrebna.

Potpora će biti odobrena najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama.

Privremenim okvirom državama članicama omogućuje se da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove predviđene Privremenim okvirom. Državama članicama omogućuje se i da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele de minimis potpore poduzeću u iznosu od najviše 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima. Istodobno, države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na zadovoljavanje njihovih stvarnih potreba.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja lipnja 2021. Budući da se problemi povezani sa solventnošću mogu pojaviti tek kasnije zbog razvoja krize, Komisija je samo za mjere dokapitalizacije to razdoblje produljila do kraja rujna 2021. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tih datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Skip to content