Vijesti

Demografske mjere jedinica lokalne i regionalne samouprave u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je, u sklopu svoje nadležnosti i s ciljem informiranja građana, prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Mjere i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode u 2022., odnose se na:

 • naknade za novorođenčad u 2020., 2021., 2022. godini,
 • druge potpore vezane uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo,
 • cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću u 2021./2022. godini,
 • ostale informacije vezane za predškolsku djelatnost,
 • sufinanciranje troškova u području zdravstva,
 • sufinanciranje školskih udžbenika/radnih bilježnica i radnih materijala,
 • sufinanciranje školske prehrane,
 • sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 • sufinanciranje prijevoza učenika,
 • sufinanciranje smještaja u učeničke/studentske domove,
 • dodjeljivanje stipendija,
 • druge potpore vezane uz školovanje/studiranja,
 • mjere za stambeno zbrinjavanje,
 • ostalo.

 

Prikupljeni odgovori od strane JLP(R)S-a iznimno su korisni kao primjeri dobre prakse, ali i kao važan izvor podataka koji se koriste u znanstvenim istraživanjima na temu financijskih ulaganja u području demografije, podrške obitelji, djece i mladih.

Detaljnija analiza prikupljenih podataka o demografskim mjerama, bit će uskoro objavljena na stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Demografske mjere JLP(R)S 2022.

Skip to content