Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada baze podataka plitke geotermalne energije”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izrada baze podataka plitke geotermalne energije”. Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje Obnovljivi izvori energije, a koje predlažu subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije, kao i nevladine […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu. Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom propisuju se kriterij slabijeg imovnog stanja djeteta ili mlađe punoljetne osobe, polaznika srednje škole čije troškove smještaja u učeničkom domu plaća ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, način podnošenja zahtjeva za […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje za osnovne škole

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje za osnovne škole. Opis savjetovanja: Nastavni predmet Kritičko mišljenje usredotočuje se na razvoj kompetencije kritičkoga mišljenja kod učenika. Osim što odgovora na istaknute zahtjeve suvremenoga demokratskog okruženja, razvoj kompetencije kritičkoga mišljenja učenika pridonosi i kvaliteti samog učenja – sadržaji koje se […]