Korak bliže u brendiranju Požeško-slavonske županije kao vinske destinacije

Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)

Grad Pakrac u partnerstvu s Požeško-slavonskom županijom, Gradom Pleternicom, Muzejom grada Pakraca, Gradskom knjižnicom Pakrac, Turističkom zajednicom Požeško-slavonske županije i Javnom ustanovom Pleternica uz tehničku pomoć Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, provodi projekt Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)  sa svrhom uspostave nove destinacije vinskog i kulturnog turizma. Požeško-slavonska županija kao nositelj projektne aktivnosti […]

Skip to content