Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Europska nagrada za mlade „Karlo Veliki” dodjeljuje se projektima koje vode mladi (od 16 do 30 godina), koji imaju prebivalište u jednoj od država članica, kojima se podržava demokracija u Europi te promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini

Rok za prijavu

2 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljena Europska nagrada za mlade „Karlo Veliki“ 2023.

Predmet natječaja

Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki“ dodjeljuju nagradu projektima mladih ljudi sa snažnom EU dimenzijom.

Europska nagrada za mlade „Karlo Veliki” dodjeljuje se projektima koje vode mladi i kojima se podržava demokracija u Europi te promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Ističe svakodnevni rad mladih ljudi na jačanju zajedničkog osjećaja europskog identiteta i nagrađuje njihovo aktivno sudjelovanje u razvoju Europe.

Za sudjelovanje u Nagradi za mlade „Karlo Veliki” potrebno je:

  • imati europski projekt koji želiš prijaviti,
  • imati od 16 do 30 godina,
  • imati prebivalište u jednoj od država članica,
  • projekt se može prijaviti kao pojedinac ili u ime organizacije ili skupine mladih.

 

Tri pobjednička projekta biraju se između 27 projekata koje nominiraju nacionalni žiriji u svakoj zemlji EU-a. Prva nagrada iznosi 7.500 €, druga 5.000 € i treća 2.500 €. Predstavnici svih nacionalnih pobjedničkih projekata bit će pozvani na dodjelu nagrada u Aachen, Njemačku.

Projekti moraju ispunjavati sljedeće kriterije da bi se kvalificirali:

  • Promicati europsko i međunarodno razumijevanje,
  • Poticati razvoj zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije,
  • Služiti kao uzor mladim ljudima koji žive u Europi,
  • Ponuditi praktične primjere kako Europljani žive zajedno kao jedna zajednica.

 

Odabir nacionalnih pobjednika previđeno je za ožujak 2023. godine dok će datum objave pobjednika i svečana dodjela nagrada u Aachenu biti naknadno objavljen.

Prijave za 2023. godinu traju do 02. veljače u 23:59 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content