Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a

Rok za prijavu

17 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini

Predmet natječaja

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Prihvatljive aktivnosti su opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17):

  • Prijavitelji JLS iz I. skupine – do 90%
  • Prijavitelji JLS iz II. I III. skupine – do 80%
  • Prijavitelji JLS iz IV. i V. skupine – do 70%
  • Prijavitelji JLS iz VI. i VII. skupine – do 60%
  • Prijavitelji JLS iz VIII. skupine – do 50%

 

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 11.000.000,00 kuna. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Rok za podnošenje prijava je do 17. lipnja 2022. godine.

Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini” – NE OTVARATI, na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content