Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Rok za prijavu

18 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini

Predmet natječaja

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Prihvatljivi uvjeti odnose se na:

  • prijavitelja i partnerstvo;
  • trajanje projekta;
  • objekt i aktivnosti;
  • troškove.

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada projektne dokumentacije;
  • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata;
  • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata;
  • opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

 

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 32.000.000,00 kuna.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je do 18. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content