Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, udruge, fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Rok za prijavu

2 rujna, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Predmet natječaja

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva  za sufinanciranje projekata standardnih  djelovanja iz  Programa  LIFE 202I. – 2027. za LIFE Poziv za  dostavu projektnih  prijedloga 2024. godine.

Predmet ovog Javnog pozivaj e dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021. – 2027. – projekti standardnih djelovanja na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu.

Projektni prijedlozi za SAP projekte pogodni za prijavu na ovaj Javni poziv su oni koji:

 •  zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE
 • se odnose na Program LIFE 202I. – 2021 . (potprograme: ,,Priroda i bioraznolikost”, ,,Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”, ,,Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama” i ,,Prijelaz na čistu energiju“.
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prijelaza na čistu energiju.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti sljedeći korisnici LIFE projekta:

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • udruge,
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

 

Fond će dodjeljivati:

 • subvencije trgovačkim društvima te drugim pravnim i fizičkim osobama (sukladno LIFE programskim pravilima),
 • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
 • donacije udrugama.

 

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima Programa LIFE 202L – 2027. i općim aktima Fonda.

Svi podnositelji prijave na ovaj Javni poziv svoje prijave dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@nzozt.hr.

Rok za dostavu prijave Ministarstvu:

 • 2. rujna 2024. za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”,
 • 4. rujna 2024. za projekte iz potprograma  „Priroda i bioraznolikost” , „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” i ,,Prijelaz na čistu energiju”.

Objavljeni natječaj

Skip to content