Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su osnovne i srednje škole te učenički domovi

Rok za prijavu

30 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su osnovne i srednje škole te učenički domovi u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike,
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima,
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka,
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike,
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama),
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti,
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma,
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je poslati na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s naznakom „Poziv – Izvannastavne aktivnosti“.

Objavljeni natječaj

Skip to content