Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednje škole te učenički domovi

Rok za prijavu

30 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Predmet natječaja

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednje škole te učenički domovi koji mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  •  izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike;
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima;
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka;
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike;
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama);
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2022./2023.

Ministarstvo planira na temelju ovog poziva najboljim projektima dodijeliti 3.400.000,00 kn za projekte osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova. Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno, a ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti;
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma;
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Poziv – izvannastavne aktivnosti“.

Objavljeni natječaj

Skip to content