Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole te učenički domovi

Rok za prijavu

10 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Predmet natječaja

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti osnovne i srednje škole te učenički domovi. Navedeni prijavitelji mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike;
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima;
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka;
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike;
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama);
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

 

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu.

Najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti;
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma;
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

 

Nakon završetka provedbe projekta, škole/učenički domovi Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.

Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola/učenički dom je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2021. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: izvannastavne@mzo.hr.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama s naznakom „POZIV – IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content