Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su osnovne i srednje škole te učenički domovi

Rok za prijavu

30 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Predmet natječaja

U svim odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuje se i provodi Školska preventivna strategija koja je dio godišnjih planova i programa škola te je svrha poziva financijski poduprijeti provedbu preventivnih projekata u sklopu Školske preventivne strategije osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2023./2024.

Namjera poziva jest poboljšati kvalitetu, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivne projekte s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i prosocijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima i to uz:

  • sveobuhvatan i strategijski pristup u provođenju aktivnosti Školske preventivne strategije,
  • ciljeve, aktivnosti, metode i sadržaj preventivnog projekta planiranog u odnosu na značajke razvojne dobi, ključne razvojne zadatke te prema potrebama populacije s kojom se te aktivnosti planiraju provesti,
  • jačanje socijalno-emocionalnih/životnih vještina te provedba projekata poboljšanja razredne klime i osnaživanje privrženosti školi,
  • interaktivne i raznolike metode u provođenju projekta te osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima,
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka, projekata mentorstva i grupa potpore,
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koji ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima,
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima s problemima u ponašanju.

 

Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 €/30.138,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu preventivnih projekata,
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole,
  • ostale troškove povezane s provedbom projektnih aktivnosti.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine. 

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb s naznakom „Poziv – Preventivni projekti“.

Objavljeni natječaj

Skip to content