Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

28 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Predmet natječaja

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv će se provoditi kroz dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom;
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

 

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri mogu biti bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Ukupna vrijednost Poziva je 22.270.362,00 EUR.

Iznos potpore po projektu:

  • u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR;
  • u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

 

Rok za prijavu projekta:

  • komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.,
  • komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

Objavljeni natječaj

Skip to content