Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se: obiteljski domovi, pružatelji socijalnih usluga do 20 korisnika, pružatelji socijalnih usluga od 21-50 korisnika, pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika, pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

Rok za prijavu

22 travnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziva pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka da se u skladu s Pozivom prijave za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Cilj Javnog poziva je smanjenje udara porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su posebno ranjive i ugrožene skupine osoba (djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti i sl.).

Očekivani pozitivni učinci provedbe javnog poziva su sprječavanje rasta cijena socijalnih usluga uslijed nastale energetske krize, kao i očuvanje financijske održivosti pružatelja socijalnih usluga te ublažavanje utjecaja rasta cijena energenata na životni standard samih korisnika socijalnih usluga i njihovih obveznika uzdržavanja.

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • Obiteljski domovi
  • Pružatelji socijalnih usluga do 20 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga od 21-50 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

 

Da bi bili prihvatljiv prijavitelj moraju udovoljavati sljedećim općim uvjetima:

  • biti upisani u upisnik ustanova socijalne skrbi ili u evidenciju pravnih osoba odnosno obrtnika i fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge,
  • posjedovati valjanu licenciju (rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora opreme, stručnih i drugih djelatnika i sl.).

 

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 21.000.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava na godišnjoj razini koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 48.000,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. travnja  2022. godine do 15 sati.

Prijava podrazumijeva internetsku prijavu koja se obavlja putem internetske poveznice – forms.gle/pqC2AnrFjVJhxbVH7 te ispunjavanjem obrazaca dostupnih na https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/natjecaji-pozivi-i-zaposljavanje/udruge-u-sustavu-socijalne-skrbi-natjecaji-pozivi-i-obrasci/natjecaji-pozivi-i-odluke/12118.

Tri su osnovna uvjeta za završetak postupka prijave:

Objavljeni natječaj

Skip to content