Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)

Rok za prijavu

30 kolovoza, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Predmet natječaja

Predmet poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu Poziva je 80.000,00 EUR, a najviši iznos je 2.000.000,00 EUR.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Osnovne kategorije ulaganja
 • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)
 • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom)
 • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje)
 • Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić)
 • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene
 • Adaptacija i opremanje postojećih prostora

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja su:

 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru
 • Nabava opreme i namještaja
 • Usluge
 • Promidžba i vidljivost

 

Rok za podnošenje projektnih prijava je 30. kolovoza 2024. u 23:59 sati.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/.

Objavljeni natječaj

Skip to content