Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za prijavu

8 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”

Predmet natječaja

U okviru Poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljna skupina Poziva: Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju teškoće sukladno čl. 2. i 4. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u projektnim aktivnostima pripadnici ciljne skupine te o tome osigurati dokazne dokumente. Za svakog sudionika koji će sudjelovati u nekoj od aktivnosti projekta nositelj projekta mora imati odgovarajući dokaz da se radi o osobi koja pripada ciljanoj skupini te operacije.

Partnerstvo na projektu je obavezno. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.

Partneri na projektu mogu biti i:

  • drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja;
  • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su u jedan element:

  • Element 1: Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

Prihvatljive aktivnosti na razini elementa:

  • provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju;
  • provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi;
  • rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika;
  • aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta;
  • aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću

 

Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Ukupna financijska alokacija u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 215.000,00 kn (projekti s manje od 5 djece nisu prihvatljivi).

Poziv se vodi kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 08.07.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content