Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

23 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ Sport za 2023. godinu

Predmet natječaja

Program Erasmus+ Sport od ove godine nudi mogućnost ostvarivanja projektnih ideja kroz dvije aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (decentralizirane prijave):

  • Mobilnost sportskog osoblja

 

Ključna aktivnost 2 (centralizirane prijave):

  • Sport za suradnička partnerstva
  • Mala partnerstva
  • Neprofitna europska sportska događanja
  • Jačanje kapaciteta u području sporta.

 

Ključna aktivnost 1

Mobilnost sportskog osoblja Lokalni sportski klubovi prijavljivanjem na mobilnost omogućavaju svojim trenerima i/ili ostalom sportskom osoblju usavršavanje u inozemstvu kroz dvije mogućnosti: praćenje trenerskih poslova ili kratkoročno treniranje drugog kluba.

Ostvarenje ciljeva ove aktivnosti omogućit će osoblju da poboljšaju kompetencije, kvalifikacije i steknu nove vještine kroz učenje i boravak u drugom sportskom klubu, a posljedično do jačanja sportske organizacije. Projekti mogu trajati do 18 mjeseci uz sudjelovanje do 10 osoba.

Prijavni obrazac bit će dostupan 14. prosinca 2022. godine na stranici Erasmus+ and European Solidarity Corps u dijelu Opportunities for Erasmus+.

Rok za prijavu na aktivnost 1 je 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

 

Ključna aktivnost 2

Sport za suradnička partnerstva: Sportske ustanove kroz ovu aktivnost mogu razmijeniti dobra iskustva i prakse s partnerima u projektu te primjerice osmisliti nove metode rada.

Mala partnerstva: Male organizacije s manje iskustva i pojedinci primjerice koji prvi put sudjeluju u programu lakše će prijavili projekt kroz ovu aktivnost. Za razliku od suradničkih partnerstava potpuno su smanjene prepreke za sudjelovanje jednostavnijim administrativnim zahtjevima.

Neprofitna europska sportska događanja: Kroz ovu aktivnost možete organizirati sportske događaje koji promoviraju volonterstvo u sportu, socijalnu uključivost, borbu protiv diskriminacije te događaje koji potiču na sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti.

Jačanje kapaciteta u području sporta: Cilj je poduprijeti suradnju s trećim zemljama putem međunarodnih projekata koji se odnose na promicanje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta, razvoj vještina potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti skupina u nepovoljnom položaju, integracije migranata i sl.

Rok za prijavu na aktivnost 2 je 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content