Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave i regionalne (područne) samouprave

Rok za prijavu

22 ožujka, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine.

Opći cilj je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Prijavitelji mogu biti:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave

 

Partneri mogu biti osnivači dječjih vrtića koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnivači osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnovne škole koje provode program predškolskog odgoja a u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, dječji vrtići u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj te regionalne razvojne agencije.

Ukupna vrijednost natječaja je 150.000.000,00 kn , a iznos ESF sufinanciranja (85%) iznosi 127.500.000,00 kn te nacionalno sufinanciranje u iznosu od 22.500.000,00 kn.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

Trajanje projekata: 24 mjeseca

Krajnji rok za prijavu djece (1. faza): 8. veljače 2021.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga (2. faza): 22. ožujka 2021.

Objavljeni natječaj

Skip to content