Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su znanstveno-istraživačke institucije

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Podrška transferu tehnologije”

Predmet natječaja

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.

Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja. Kako bi se istraživačke organizacije i uredi za transfer tehnologije i znanja usmjerili na stvaranje povoljnih institucionalnih uvjeta za transfer tehnologije.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja su:

  • Grupa A: Izrada prototipa, demonstracijske aktivnosti, pilotiranje, ispitivanje i provjera tehnologije u svrhu razvoja novih ili poboljšanih proizvoda (dobara ili usluga) ili procesa.
  • Grupa B: Aktivnosti upravljanja projektom.
  • Grupa C: Analiza tržišta, izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju), provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj strategije/plana upravljanja intelektualnim vlasništvom, certificiranje.

 

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.505.939,35 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 65.000,00 EUR, a najviši iznos je 200.000,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga od 14. travnja do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content