Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mikro poduzetnici; mali poduzetnici; srednji poduzetnici; veliki poduzetnici te znanstvenoistraživačke institucije

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedlog za “Ciljana znanstvena istraživanja”

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedlog za “Ciljana znanstvena istraživanja”.

Svrha Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici;
 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici;
 • Veliki poduzetnici;
 • Znanstvenoistraživačke institucije.

 

Prijavitelji, projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Prihvatljive aktivnosti projekta:

 • Istraživanje (TRL 1-4);
 • Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva;
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;
 • Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima;
 • Diseminacija rezultata projekta i vidljivost;
 • Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja);
 • Administrativno vođenje projekta.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31. kolovoza 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content