Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice regionalne (područne) samouprave

Rok za prijavu

6 kolovoza, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“

Predmet natječaja

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice regionalne (područne) samouprave.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Partneri na projektu mogu biti:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili
 • Republika Hrvatska i/ili
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 75.253.832,00 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 EUR, a najviši iznos 20.000.000,00 EUR.

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog može se odnositi na investiciju u građevinu/e jedne srednje škole u pojedinom gradu ili općini na području prijavitelja.

U okviru ovog Poziva prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije;
 • Usluge;
 • Radovi (izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija);
 • Opremanje;
 • Promidžba i vidljivost.

 

Prihvatljive kategorije troškova su:

 • Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • Troškovi usluga;
 • Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije);
 • Troškovi opremanja;
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti.

 

Podnošenja projektnih prijava traje do 6. kolovoza 2024. godine u 23:59 sati.

Projektni prijedlog podnosi se putem eNPOO sustava https://fondovieu.gov.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content