Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi

Rok za prijavu

4 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv gradovima za iskaz interesa za uključivanje u projekt Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level

Predmet natječaja

Predmet poziva:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva gradove da se uključe u sudjelovanje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level koji za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

U okviru novog Erasmus+ programskog razdoblja (2021.-2027.) te nastavka projekta Europe Goes Local, Agencija planira organizirati aktivnosti podrške za novu skupinu jedinica lokalne samouprave – gradove. Planirani početak aktivnosti predviđen je za prvi kvartal 2022., a završetak u lipnju 2023. godine.

Ciljevi Projekta su:

 

Nastavno na ciljeve projekta Europe Goes Local, veliki naglasak će se staviti na integriranje europske dimenzije u djelokrug rada gradova koji se odnosi na mlade i politike prema mladima. Tijekom provedbe postojat će mogućnost odlaska na studijske posjete i druge aktivnosti osposobljavanja koje potiču razmjenu praksi te međunarodno umrežavanje i stvaranje partnerstava.

Projekt će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Prihvatljive aktivnosti:

U svrhu postizanja kvalitetnih rezultata, aktivnosti u kojima se očekuje aktivno sudjelovanje zainteresiranih gradova tijekom cijelog trajanja Projekta su:

  • samoprocjena stanja lokalnih politika za mlade i potreba u odnosu na rad s mladima u matičnoj lokalnoj zajednici,
  • aktivno sudjelovanje na trodnevnom osposobljavanju s ciljem osnaživanja gradova za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini,
  • aktivni i kontinuirani rad na izradi i realizaciji individualnih planova za razvoj/unaprjeđenje sustava rada s mladima na lokalnoj razini (uz podršku stručnjaka u području rada s mladima/mentora),
  • jednodnevni sastanak na polovici provedbe individualnih planova,
  • diseminacija rezultata projekta,
  • sudjelovanje na završnoj nacionalnoj konferenciji.

 

Vrijednost Projekta:

Okvirna vrijednost Projekta u Republici Hrvatskoj je 30.000,00 EUR. Troškovi sudjelovanja u svim aktivnostima pokriveni su sredstvima projekta, a sudionici se trebaju obvezati na kontinuirano i aktivno sudjelovanje u aktivnostima za vrijeme trajanja Projekta, odnosno do lipnja 2023. godine.

Rok podnošenja prijave:

Agencija poziva zainteresirane gradove da se uključe u Projekt i da ispune prijavu do 4. studenog 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content