Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nastavnici strukovnih predmeta

Rok za prijavu

11 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ponovljeni Javni poziv za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Predmet natječaja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira stručne skupove prema dokumentu ,,Koncept novog modela stručnog usavršavanja” prema kojemu se nastavnici strukovnih predmeta mogu usavršavati putem ukupno 13 temeljnih i 12 izbornih modula.

Usavršavanje će se provoditi kroz temeljne i izborne module, uključujući teme iz znanstvenoga polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodiku, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment te obrazovnu politiku. Moduli stručnog usavršavanja nastavnika doprinose razvoju različitih kompetencija potrebnih strukovnim nastavnicima i drugim polaznicima.

Novi ciklus stručnog usavršavanja provodit će se tijekom cijele 2022. godine u sljedećim modulima:

A) Temeljni moduli:

 1. MT 1 (S3): Unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja
 2. MT 2 (S1): Unaprjeđivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 3. MT 3 (S1): Metodika nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju i organizacija procesa učenja i poučavanja
 4. MT 4 (S1): Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama
 5. MT 5 (S1): Odgoj no-obrazovni rad s darovitim učenicima
 6. MT 6 (S2): Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena
 7. MT 8 (S2): Suradnja i partnerstvo s poslodavcima (za ravnatelje)
 8. MT 9 (S2): Suradnja i partnerstvo s poslodavcima (za nastavnike)
 9. MT 10 (S1): Upravljanje razredom
 10. MT 11 (S1): Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
 11. MT 12 (S3) Unaprjeđenje digitalnih kompetencija
 12. MT 13 (S3): Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse
 13. MT 14 (S3): Samovrednovanje i profesionalni razvoj nastavnika

 

B) Izborni moduli:

 1. M12 (S1): Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja
 2. M14 (S3): Samovrednovanje u ustanovama za strukovno obrazovanje – podrška za provedbu procesa samovrednovanja
 3. M15 (S1) Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta
 4. M16 (S1): Društveno korisno učenje
 5. M17 (S3): Načela uključivog i društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja
 6. M18 (S3): Kako do EU projekata?
 7. M19 (S3): Priprema i provedba EU projekata
 8. MI10 (S3): Osnove menadžmenta i menadžerske vještine
 9. MI11 (S3): Kolegijalno opažanje nastave
 10. MI12 (S3): Kibernetička sigurnost
 11. MI14 (S2): Jadanje kompetencija mentora kod poslodavaca

 

Na ponovljeni javni poziv mogu se prijaviti isključivo predavači koji životopisom dokažu da imaju najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva povezanog sa sadržajima modula te ishodima učenja modula.

Odabrani predavači primit te odgovarajuću financijsku naknadu za svoj rad. Iznos i kriteriji financijskih naknada bit 6e definirani ugovorom o djelu. Predviđeni iznosi sredstava ovise o broju kreditnih bodova koje moduli donose svojim završetkom:

 • za 1 kreditni bod – 1.000,00 kn neto;
 • za 2 kreditna boda – 1.500,00 kn neto;
 • za 3 kreditna boda – 2.000,00 kn neto.

 

Rok za dostavu prijave je 11. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content