Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za prijavu

4 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ – faza V.

Predmet natječaja

U okviru ovog Poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj Poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljna skupina Poziva su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju teškoće sukladno čl. 2. i 4. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/19 i 22/20).

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (127.500.000,00 kn) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (22.500.000,00 kn).

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/2017) kako slijedi:

  • 5% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u kategorijama ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (I. i II. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u kategorijama ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (I.- IV. skupina),
  • 10% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (III. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj ili trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (V. i VI. skupina),
  • 15% – županije koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave (IV. skupina); gradovi koji se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u drugoj ili prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (VII. i VIII. skupina).

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Partnerstvo na projektu je obavezno, a prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.

Partneri na projektu mogu biti i:

  • drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja,
  • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su u jedan element:

Element 1: Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

Prihvatljive aktivnosti na razini elementa:

  • provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju,
  • provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi,
  • rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika,
  • aktivnosti povezane s upravljanjem i provedbom projekta,
  • aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću.

 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 04. 07. 2022. godine.

Svi projektni prijedlozi moraju biti na hrvatskom jeziku i ispunjeni elektronički na Prijavnom obrascu A koji je zajedno s Korisničkim priručnikom za prijavni obrazac A (Upute za korištenje) dostupan na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Ostali obrasci koji su dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama: http://www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/.

Projektni prijedlozi podnose se na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content