Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Neprofitne pravne osobe

Rok za prijavu

30 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen otvoren trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Predmet natječaja

Cilj Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Za financiranje projekata u okviru ovoga Poziva raspoloživ je indikativni iznos od 80.795.000,00 kn (MD1 – 57.750.000,00 kn, MD2 – 20.625.000,00 kn i TP – 2.420.000,00 kn). Prijavitelj može podnijeti prijavu za jednu ili obje vrste materijalne deprivacije te za tehničku pomoć. Prijava za tehničku pomoć nije obavezna.

Projektne aktivnosti su prihvatljive u sklopu ovog Poziva:

1. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (MD1) – nedostatak hrane

 • nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija hrane,
 • prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija hrane te s time izravno povezane aktivnosti podizanja svijesti,
 • pružanje popratnih mjera u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo.

 

2. Ublažavanje materijalne deprivacije tipa 2 (MD2) – nedostatak osnovne materijalne pomoći

 • nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći,
 • pružanje popratnih mjera – u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo.

 

3. Tehnička pomoć (TP)

 • aktivnosti stručnog usavršavanja u području dobrog financijskog upravljanja, izvješćivanja, javne nabave, nacionalnih propisa povezanih s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i dr.,
 • nabava vozila, informatičke i/ili ostale opreme i materijala uz pripadajuću podršku i usluge, nužne za provođenje aktivnosti projekta,
 • jačanje kapaciteta za odgovor na krizu uzrokovanu izbijanjem bolesti COVID-19.

 

Prijavitelj u okviru ovog Poziva može podnijeti prijavu za:

 • aktivnosti MD1,
 • aktivnosti MD2,
 • kombinirane aktivnosti MD1 i TP,
 • kombinirane aktivnosti MD2 i TP,
 • kombinirane aktivnosti MD1 i MD2,
 • kombinirane aktivnosti MD1, MD2 i TP.

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 30. lipnja 2022. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva po svakoj od materijalnih deprivacija MD1 i MD2.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content